Free Software Foundation Tamil Nadu (FSFTN)

Free Software, Free Society & Free Culture

இணையம் (Internet) முடக்கப்படும் போது தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டிய செயலிகள்
FOSS

இணையம் (Internet) முடக்கப்படும் போது தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டிய செயலிகள்

F-DroidBriarManyverseTrebleshotமேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து செயலிகளும் கட்டற்ற மென்பொருட்களே.  இணையம் மு

பள்ளிக்கூடங்கள் ஏன் கட்டற்ற மென்பொருள்களை கற்றுக்கொடுக்கவும், பயன்படுத்தவும் வேண்டும்?
FOSS

பள்ளிக்கூடங்கள் ஏன் கட்டற்ற மென்பொருள்களை கற்றுக்கொடுக்கவும், பயன்படுத்தவும் வேண்டும்?

"பள்ளிக்கூடங்கள் தங்களது மாணவர்களை திறமையான, வலுவான, சுதந்திரமான சமூகத்தின் குடிமக்

  • Balaji
    Balaji
மின்ணனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்த நேர்காணல்
Media

மின்ணனு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்த நேர்காணல்

ஜூனியர் விகடன் இதழில் மின்ணனு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்த ஒரு நேர்காணல் வெளியானது. இதில் FSFTN சார்பாக, புதுவையைச் சேர்ந்த கட்டற்ற மென்பொருள் செயற்பாட்டாளர் கமலவேலன் பதிலளித்திருந்தார்.

You've successfully subscribed to Free Software Foundation Tamil Nadu (FSFTN)!