Balaji

Balaji

Knowledge Commons Activist

Chennai
25 posts
Website Twitter Facebook
2020

கிசான் ஏக்தா மோர்ச்சாவின் முகநூல் பக்கம் முடக்கம் | FSFTN கண்டணம்

டெல்லியில் புதியதாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நடந்து வரும் விவசாயிகளின் போராட்டம் நாம் அறி

  • Balaji
    Balaji
பள்ளிக்கூடங்கள் ஏன் கட்டற்ற மென்பொருள்களை கற்றுக்கொடுக்கவும், பயன்படுத்தவும் வேண்டும்?
FOSS

பள்ளிக்கூடங்கள் ஏன் கட்டற்ற மென்பொருள்களை கற்றுக்கொடுக்கவும், பயன்படுத்தவும் வேண்டும்?

"பள்ளிக்கூடங்கள் தங்களது மாணவர்களை திறமையான, வலுவான, சுதந்திரமான சமூகத்தின் குடிமக்

  • Balaji
    Balaji
ஆதார் சம்பந்தமான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - இந்திய கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் (FSMI) அறிக்கை
Aadhaar

ஆதார் சம்பந்தமான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - இந்திய கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் (FSMI) அறிக்கை

அனைவருக்கும் வணக்கம், செப்டம்பர் 26 அன்று உச்சநீதிமன்றம் ஆதார் திட்டத்தின் எதிர்காலத்

  • Balaji
    Balaji
You've successfully subscribed to Free Software Foundation Tamil Nadu (FSFTN)!